Veiligheid

Binnen stichting Robin-Food is een vertrouwenspersoon aangesteld waar vrijwilligers, stagelopers en gasten terecht kunnen voor meldingen over ongewenst gedrag zoals:

  • Agressie en geweld
  • Seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten
  • Pesten
  • Discriminatie

De rol van een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en garandeert absolute vertrouwelijkheid. Er geldt eveneens een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon onderneemt alleen iets als de aangever dat zelf wil. De vertrouwenspersoon bekijkt alle mogelijkheden met de aangever en inventariseert de daarbij behorende gevolgen. Zorgvuldigheid is in de gevolgde procedure van groot belang.

Neem contact op met de vertrouwenspersoon via: vertrouwenspersoon@robin-food.nl