Stichtinginformatie

Stichting Robin-Food

Doelstelling van de stichting

Het organiseren van sociale activiteiten voor mensen aan de onderkant van de samenleving en/of eenzamen, alles in de breedste zin van het woord.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door periodiek een gratis maaltijd te organiseren waarbij iedereen welkom is en ontmoeten een belangrijk onderdeel is.

Vestigingsadres

Raalterveste 5 3432 AA Nieuwegein

RSNI : 86348745
KvK  : 85047449

Bestuur

Chris Grobben – voorzitter
Vacature – secretaris
Jan Marius van Ree – penningmeester
Petra van Damme – PRBeleidsplan

Financiƫn: resultaat boekjaar 2022 en begroting boekjaar 2023

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en vrijwilligers die betrokken zijn bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor de stichting ontvangen hiervoor geen financiƫle of in natura een vergoeding.