Stichting informatie

Stichting Robin-Food

Doelstelling van de stichting
Het organiseren van sociale activiteiten voor mensen aan de onderkant van de samenleving en/of eenzamen, alles in de breedste zin van het woord;
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door periodiek een gratis maaltijd te organiseren waarbij iedereen welkom is en ontmoeten een belangrijk onderdeel is.

Vestigingsadres
Pieter Aertsenhage 78, 3437 NW Nieuwegein

RSNI : 86348745
KvK  : 85047449

Bestuur
Chris Grobben – voorzitter
Laura Doornkamp – secretaris
Jan Marius van Ree – penningmeester
Petra van Damme – PR
Frans Kamp – operationele zakenBeleidsplan

Financiën: resultaat boekjaar 2022 en begroting boekjaar 2023

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en vrijwilligers die betrokken zijn bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor de stichting ontvangen hiervoor geen financiële of in natura een vergoeding.