Doneren

Je kunt als vrijwilliger ons helpen en als je geen tijd hebt dan kun je de Stichting Robin-Food ook financieel ondersteunen.

Reknr.: NL21 INGB 0675 5075 45
             t.n.v. Stichting Robin-Food